Dublin core là gì và cách sử dụng

Robin_Upton_DublinCore

Khái niệm Dublin core có thể xa lạ với nhiều bạn làm Seo và nhiều bạn tự hỏi Dublin core là gì? Cách tạo và sử dụng dublin core ra sao? Dublin core có tác động tới Seo không? 1.